Pierwsza w Polsce transakcja na rynku nieruchomości oparta na technologii blockchain dzięki rozwiązaniu Atende

8/9/2018

W sierpniu 2018 r. polski startup ShareSpace, zapewniający najemcom nowatorskie rozwiązania technologiczne z zakresu szybkiego dostępu i zarządzania procesem wynajmu biur serwisowanych i coworkingowych w całym kraju, doprowadził do przeprowadzenia transakcji z wykorzystaniem technologii blockchain w oparciu o rozwiązanie Atende.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników platformy online ShareSpace - freelancerów, startupów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji - innowacyjne rozwiązanie oparte na blockchain zostało zastosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji najmu, niepodważalności warunków komercyjnych i prawnych oraz obniżenia kosztów pośrednictwa i doradztwa. Dostęp, weryfikacja oraz walidacja dokumentów i ustaleń komercyjnych odbywa się za pomocą zdecentralizowanej platformy, co znacząco skraca czas negocjacji i jednocześnie zachowuje gwarancje bezpieczeństwa całego procesu online, nawet przy zaangażowaniu wielu podmiotów.

Przeprowadzenie pierwszej transakcji było możliwe dzięki zaangażowaniu pionierskiej grupy roboczej. O szczegółowy opis scenariuszy testowych i przypadków testowych aplikacji weryfikujących zgodność transakcji, opartej na blockchain z wymaganiami funkcjonalnymi zadbała, notowana na GPW, spółka Atende SA specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych z zakresu infrastruktury IT oraz innowacyjnego oprogramowania.

- Blockchain w procesie realizacji umów najmu jest więcej niż zasadny. Dzięki atrybutowi niezmienności zapisanych w blockchain informacji, wszystkie strony transakcji mają pewność odnośnie powziętych uzgodnień. Taki sposób zapisu uznaje się za spełniający wymogi tak zwanego trwałego nośnika. Rozwiązanie Atende zakłada ponadto istnienie tzw. węzłów zaufanych podnoszących dodatkowo bezpieczeństwo transakcji. W omawianym przedsięwzięciu wzięły udział węzły sieci blockchain  zarówno ShareSpace jak i Atende, ale także zaufany węzeł kancelarii Hogan Lovells – komentuje Michał Legumina, Dyrektor Działu Innowacji i Rozwoju w Atende SA.

Nad prawidłowym przebiegiem transakcji czuwał Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, odpowiedzialny za rozwój nauki w całym kraju, zajmujący się między innymi badaniami z pogranicza, informatyki, matematyki i ekonometrii, oraz wiodący ekspert technologii blockchain – Profesor Instytutu Informatyki, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego Stefan Dziembowski.

O obsługę prawną podstaw do zrealizowania transakcji oraz o realizację projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zadbała międzynarodowa firma Hogan Lovells. Z kolei w transakcję z zakresu analizy biznesowo-rynkowej oraz utrzymania najwyższych standardów najmu nieruchomości komercyjnych była zaangażowana międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Jedną ze stron transakcji był Business Link – największy w Polsce operator przestrzeni coworkingowych oferujący dostęp do społeczności biznesowej startupów i korporacji. -Dla Business Link profesjonalizm i innowacyjność stanowią priorytet, dlatego zawarcie kontraktu opartego na blockchain było dla nas wręcz naturalne. Dzięki zautomatyzowaniu całego procesu nie tylko zaoszczędziliśmy czas, ale i umożliwiliśmy profesjonalistom łatwiejszy dostęp do naszej sieci 17 niepowtarzalnych przestrzeni, które znajdują się w największych miastach w Polsce – mówi Maciej Król, Dyrektor Growth w Business Link.

Najemcą była firma Ricoh, która dzięki transakcji najmu za pośrednictwem platformy, której Ricoh dokonało w niespełna 10 min od wyszukania, po podpisanie umowy, firma zyskała również dostęp do sieci najemców przestrzeni Business Link we Wrocławiu i w Polsce.  -Ricoh, będąc liderem rozwiązań wspierających współczesne miejsca pracy, dzięki dostarczonym narzędziom, nie tylko zyskał możliwość zastosowania technologii blockchain, która przyspieszyła  zawarcie kontraktu, ale i umożliwiła dostęp do społeczności Business Link, co jednocześnie zwiększa potencjalny rynek sprzedaży naszych usług i produktów - mówi Rafał Gutkowski, Office Services Director odpowiedzialny za transakcję po stronie Ricoh Polska.

Zastosowanie technologii blockchain na rynku nieruchomości to wydarzenie dotychczas niespotykane w Polsce, a zabezpieczenie integralności warunków komercyjnych i prawnych to precedens unikatowy na skalę światową.