Oferta Atende i Dimension Data Polska jedyna w przetargu policji na rozwój OST 112

11/30/2018

Oferta konsorcjum spółek Dimension Data Polska sp. z .o.o. (lider konsorcjum) i Atende S.A. (członek konsorcjum) o wartości 54,4 mln zł brutto, była jedyną ofertą złożoną w dn. 29 listopada br. w postępowaniu dla Komendy Głównej Policji dotyczącym modernizacji i wdrożenia nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112.

Budżet Zamawiającego wynosił 55,7 mln zł brutto. Wartość wynagrodzenia przypadająca dla Atende w złożonej ofercie wynosi blisko 18 mln zł brutto, a zakres prac Spółki obejmuje część systemową, sieciową oraz bezpieczeństwo, począwszy od projektu, poprzez wdrożenie, dokumentację powykonawczą, warsztaty powdrożeniowe oraz serwis na 60 miesięcy.

Zaproponowana technologia opiera się na wyspecjalizowanych kompetencjach wdrożeniowych Atende w obszarach:

•    centrum danych, SDN oraz wirtualizacji,

•    pamięci masowej i backupu,

•    infrastruktury sieciowej,

•    bezpieczeństwa.