Kompensacja mocy biernej w Urzędzie Miasta Rudy Śląskiej

6/22/2022

Atende S.A podpisało umowę na dostawę oraz instalację kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Rudy Śląskiej, pomagając w ten sposób miastu zmniejszyć rachunki za stale drożejącą energię elektroniczną.

 

Dzięki kompensatorom mocy biernej Urząd Miasta Rudy Śląskiej ograniczy koszty ponadumownego poboru energii biernej indukcyjnej. System zaprojektowany dla Urzędu Miasta Rudy Śląskiej to rozwiązanie, które z dnia na dzień pozwoli obniżyć koszty ponoszone przez klienta na energię elektyczną nawet o 40% w skali miesiąca. Według kalkulacji ekspertów Atende, całkowity zwrot kosztów wdrożenia zwróci się po zaledwie 7 miesiącach od implementacji.

 

Atende S.A pomaga klientom w ograniczaniu wydatków na energię elektryczną przy jednoczesnym ustabilizowaniu i zabezpieczeniu system energetycznego.

Więcej informacji