Kompensacja mocy biernej w Urzędzie Miasta Rudy Śląskiej

6/22/2022

Atende S.A podpisało umowę na dostawę oraz instalację kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Rudy Śląskiej, pomagając w ten sposób miastu zmniejszyć rachunki za stale drożejącą energię elektroniczną.

Dzięki kompensatorom mocy biernej Urząd Miasta Rudy Śląskiej ograniczy koszty ponadumownego poboru energii biernej indukcyjnej. System zaprojektowany dla Urzędu Miasta Rudy Śląskiej to rozwiązanie, które z dnia na dzień pozwoli niemalże całkowicie wykluczyć opłaty za moc bierną. Kompensacja mocy biernej pozwala zoptymalizować wykorzystanie energii elektrycznej u odbiorcy oraz ograniczyć straty przesyłu operatora, co umożliwia efektywne gospodarowanie dostępną energią elektryczną.

Kształtowanie taryf energii elektrycznej, opłat oraz rozliczeń z odbiorcami dla operatorów energii elektrycznej regulowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Atende S.A pomaga klientom w ograniczaniu wydatków na energię elektryczną przy jednoczesnym ustabilizowaniu i zabezpieczeniu system energetycznego.

Więcej informacji