IX KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE z udziałem ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

11/18/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wystąpi na konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) oraz Komisję ds. Informatyki - IX KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE SIWE, która odbędzie się w dniach 23-26 listopada br. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Konferencja SIwE'10 jest największą ogólnopolską branżową imprezą, poświęconą zagadnieniom IT w energetyce. Odbywa się nieprzerwanie już od 9 lat i na stałe wpisała się w kalendarz imprez energetyki zawodowej w Polsce. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do użytkowników systemów informatycznych w energetyce. Większość wystąpień dostawców systemów i usług to prezentacje dokonanych w energetyce wdrożeń, bądź omówienie nowych narzędzi, które mogą być przydatne w codziennej pracy przedsiębiorstw energetycznych. W czasie sesji „Rozwiązania informatyczne dla pionu IT” będzie miała miejsce prezentacja Dariusza Romańczuka - Dyrektora Obszaru Business Continuity Management oraz Przemysława Iskrzaka - Key Account Managera Pionu Handlowego Działu Sprzedaży Telekomunikacji i Energetyki. Eksperci ATM SI wystąpią z referatem „Zabezpieczenie zasobów krytycznych elementem ciągłości działania sektora energetycznego”, w którym zaprezentują ofertę firmy w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania, w tym budowy strategii przetrwania dla zasobów krytycznych i wdrożenia wymagań prawnych w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej w ramach  Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.Więcej informacji na temat konferencji http://www.ptpiree.pl/?d=3&s=term&a=detal&ia=205