Baza danych TStorage wybrana przez Komisję Europejską w ramach IPCEI-CIS jako innowacyjny projekt o znaczeniu strategicznym dla UE

12/6/2023

Komisja zatwierdziła dofinansowanie dla kilkunastu innowacyjnych projektów o znaczeniu strategicznym dla UE w ramach mechanizmu IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS). Program ten, mający na celu wsparcie osiągnięcia cyfrowej niezależności Unii Europejskiej od innych gospodarek światowych, zakłada finansowanie w wysokości 1,2 mld euro dla 19 firm z 7 państw członkowskich. Wśród beneficjentów tej inicjatywy, obok firm takich jak Deutsche Telekom, Orange, SAP, Siemens, jest Atende Industries z Grupy Atende.

Komisja zatwierdziła dofinansowanie dla kilkunastu innowacyjnych projektów o znaczeniu strategicznym dla UE w ramach mechanizmu IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS). Program ten, mający na celu wsparcie osiągnięcia cyfrowej niezależności Unii Europejskiej od innych gospodarek światowych, zakłada finansowanie w wysokości 1,2 mld euro dla 19 firm z 7 państw członkowskich. Wśród beneficjentów tej inicjatywy, obok firm takich jak Deutsche Telekom, Orange, SAP, Siemens, jest Atende Industries z Grupy Atende.

W ramach programu IPCEI-CIS, Państwa Członkowskie zobowiązały się do udzielenia do 1,2 miliarda euro pomocy publicznej na rozwój technologii i usług chmurowych. Wyselekcjonowane projekty mają na celu wsparcie wysoce innowacyjnych, przemysłowych wdrożeń zaawansowanych technologii przetwarzania w chmurze i przetwarzania brzegowego (ang. Edge-IoT).

IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to mechanizm unijny, który pozwala na preferencyjne finansowanie innowacyjnych projektów o znaczeniu strategicznym dla UE, pozwalając wykorzystywać wszystkie źródła finansowania, w tym środki UE i krajowe. Jest to jeden z najważniejszych instrumentów wspierających nową politykę gospodarczą, Europejski Zielony Ład oraz politykę konkurencji Unii Europejskiej. Projekty wytypowane w mechanizmie IPCEI charakteryzuje wysokim poziom innowacyjności, pozytywny wpływ na środowisko, a jednocześnie przyczynianie się do wzrostu konkurencyjności całego europejskiego przemysłu.

Polska przystąpiła do IPCEI-CIS w marcu 2021 roku. Wśród kilkunastu projektów zatwierdzonych przez Komisję Europejską znalazł się projekt Atende Industries, dotyczący rozwoju bazy danych TStorage, służącej do skalowalnego i wydajnego gromadzenia danych z urządzeń IoT np. danych z liczników inteligentnych.  

W związku z upowszechnieniem się Internetu Rzeczy i analizy Big Data amerykańscy i chińscy giganci technologiczni opracowują od pewnego czasu autorskie, nierelacyjne bazy danych (NoSQL), które stanowią podstawę ich usług chmurowych.  Ze względu na ograniczony dostęp do  tej  technologii oraz jej strategiczne  znaczenie dla prowadzonych projektów, Atende Industries zdecydowało się na realizację od podstaw własnej bazy NoSQL o nazwie  TStorage. Po kilku latach rozwoju, już dzisiaj znajduje ona praktyczne zastosowanie w inteligentnej energetyce, w ramach projektów realizowanych w Polsce przez Atende Industries dla Energa Operator. W celu masowego upowszechnienia bazy  TStorage w innych zastosowaniach  konieczny jest  jej dalszy rozwój.

Wytypowanie naszego rozwiązania TStorage jako projektu o znaczeniu strategicznym dla UE w ramach IPCEI-CIS jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ale także doskonałym potwierdzeniem tego, że   polskie firmy technologiczne  mają coraz większe znaczenie na rynku europejskim. Niestety, rozwój innowacyjnej technologii  wymaga czasu  i  dużych nakładów finansowych, co powoduje, że są one najczęściej wdrażane na rynku wyłącznie przez największe firmy technologiczne spoza obszaru EU. Wierzę, że mechanizm IPCEI-CIS pozwoli nam na rozwój i upowszechnienie bazy danych TStorage w wielu sektorach rynku: inteligentnej  energetyce,, inteligentnym rolnictwie, lotnictwie, a nawet w zastosowaniach kosmicznych. Najważniejszą cechą bazy TStorage  jest jej wydajność i skalowalność, które pozwalają na analizę typu BigData w czasie rzeczywistym” – mówi Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Atende Industries.