Bank DnB NORD Polska podpisał umowę z Atende

10/31/2013

Projekt realizowany przez Atende obejmuje usługi opieki nad środowiskiem SAN (ang. Storage Area Network) oraz zarządzania środowiskiem wykonywania kopii zapasowych. Jego celem jest spełnienie wymagań Banku co do jakości, bezpieczeństwa IT oraz ograniczenia ryzyka. Umowę podpisano na czas nieokreślony. W ramach realizowanych prac inżynierowie Atende świadczą usługi wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji środowiska macierzowego oraz wykonywania kopii bezpieczeństwa, pozwalających na odtworzenie i przywrócenie danych po wystąpieniu awarii. Zawarta między Atende a Bankiem umowa obejmuje również świadczenie usługi monitoringu, która wspiera utrzymanie ciągłości działania serwisów i aplikacji Klienta.