ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zakończyła projekt w GASPOL SA

9/30/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. zrealizowała projekt w obszarze zarządzania ciągłością działania, dotyczący opracowania i budowy Analizy Wpływu Zdarzenia na Biznes (Business Impact Analysis) dla firmy GASPOL SA, lidera rynku gazu płynnego w Polsce.

Pierwszym etapem rozpoczynającym realizowany projekt był audyt wstępny, podczas którego poddano analizie dotychczasową strategię zarządzania ciągłością działania oraz politykę bezpieczeństwa obowiązujące w firmie klienta.

Następnie opracowano Analizę Wpływu na Biznes (BIA), w której zbudowano mapę procesów krytycznych, zagrożeń oraz określono współczynniki krytyczne RTO (recovery time objective) oraz RPO (recovery point objective) dla procesów i zasobów krytycznych.

Głównym udziałowcem Gaspolu jest holenderska firma SHV Gas – globalny lider rynku LPG (Liquefied Petroleum Gas). Gaspol jest najdłużej działającą firmą w swojej branży w Polsce.

Pomyślnie zrealizowana umowa stanowi dla ATM SI doskonałą referencję, świadczącą o wysokim poziomie kompetencji związanych z opracowywaniem, budową i wdrażaniem Planów Ciągłości Działania (Business Continuity Planning).