ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. uzyskała partnerstwo z Tufin Software Technologies Ltd.

9/29/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. podpisała umowę partnerską z Tufin Software Technologies Ltd., jednym z wiodących producentów rozwiązań do monitorowania pracy systemów bezpieczeństwa w infrastrukturze IT.

Tufin jest wiodącym dostawcą rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie polityką bezpieczeństwa sieci, minimalizujących ryzyko oraz pozostających w zgodzie ze standardami regulacyjnymi. Oferowane przez Tufin rozwiązania znajdują zastosowanie u Klientów z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego i energetyki. Podpisana umowa stanowi podstawę do budowy strategicznej i bliskiej współpracy obu Partnerów.