ATM Systemy Informatyczne S.A. zmodernizuje sieć LAN w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa

6/10/2011

Dnia 8 czerwca ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisała kontrakt na modernizację sieci LAN w Centrum Przetwarzania Danych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, zajmującej się dystrybucją gazu ziemnego.Przedmiotem umowy jest m.in.: opracowanie szczegółowego projektu modernizacji infrastruktury sieci LAN w Data Center, dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników Cisco Nexus oraz wdrożenie nowego środowiska i integracja z obecną strukturą sieci LAN. Wartość kontraktu to ponad 0,6 mln zł netto.