ATM Systemy Informatyczne S.A. konsekwentnie umacnia współpracę z partnerami biznesowymi

3/23/2011

W I kwartale 2011 roku ATM Systemy Informatyczne S.A. konsekwentnie umacnia swoją współpracę z partnerami biznesowymi. Spółka odnowiła partnerstwo z firmą VMware – wiodącym producentem oprogramowania do wirtualizacji środowiska operacyjnego. Uzyskany status Enterprise Solution Provider uprawnia spółkę do sprzedaży i wdrażania rozwiązań klasy Enterprise. Firma podpisała również umowę z Cryptzone Group – producentem specjalizującym się w systemach klasy DLP (Data Leak Prevention), który dostarcza systemy bezpieczeństwa IT. Kolejne zwarte porozumienia to umowa z firmą Arrow ECS Sp. z o.o. wyspecjalizowanym dystrybutorem produktów informatycznych oferującym rozwiązania i usługi klasy korporacyjnej z zakresu przechowywania danych, bezpieczeństwa sieci oraz infrastruktury programowej, jak również umowa z 4Sync Solutions Sp. z o.o., wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem świadczonych usług IT w sieciach globalnych. ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisała także kontrakt Microsoft Service Provider License Agreement (SPLA) - program licencjonowania oprogramowania oparty na comiesięcznych rozliczeniach, który umożliwia świadczenie usług związanych z oprogramowaniem bez ryzyka związanego z dużą inwestycją początkową.Zawarte umowy stanowią dla ATM Systemy Informatyczne S.A. podstawę do budowy strategicznej i bliskiej współpracy z ww. Partnerami.