Atende wygrało przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta Łodzi

6/12/2017

W maju oferta Atende została wybrana za najkorzystniejszą w ogłoszonym publicznym przetargu Urzędu Miasta Łodzi na ′Rozbudowę serwera typu Blade Cisco UCS′. W czerwcu obie strony podpisały umowę o wartości ok. 1,04 mln zł brutto.

Do końca miesiąca Atende zobowiązane jest dostarczyć serwery Cisco Blade UCS (ang. Unified Computing System), które stanowią zintegrowane rozwiązanie składające się z serwerów blade, przełączników oraz modułów do połączeń z pamięciami masowymi i centralnego zarządzania. Dzięki jednolitej architekturze dla systemów sieciowych, obliczeniowych oraz storage'owych klient w łatwiejszy sposób będzie mógł zarządzać posiadanymi zasobami IT.

W kwietniu 2016 r. UM Łodzi został również klientem spółki Sputnik Software, należącej do GK Atende, która dostarczyła nowe wersje oprogramowania komputerowego – Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urząd NT oraz usługi asysty technicznej o łącznej wartości 9,5 mln zł brutto. Zintegrowany System Informatyczny Urząd NT wspiera funkcjonowanie instytucji poprzez zarządzanie procesami w obszarach planowania budżetu, finansowo-księgowym, podatków i opłat lokalnych, gospodarowania majątkiem Miasta, kadrowo-płacowym. System codziennie obsługuje pracę ponad 2000 urzędników Miasta Łódź.