Atende łączy się z Codeshine, stawiając na rozwój software’u i aplikacji

11/30/2023

Atende S.A. ogłasza planowane połączenie ze spółką zależną Codeshine sp. z o.o. Celem połączenia jest optymalizacji struktury oraz procesów związanych z tworzeniem oprogramowania i nowoczesnych aplikacji w chmurze. Rozwój potencjału i oferty w tym obszarze jest jednym z celów określonych w strategii Atende Next.

Codeshine jest polską firmą tworzącą strony i aplikacje (web, mobile) dla rozmaitych firm B2B. Znalazła się w rankingu Top Web Development Companies in Poland for 2020 serwisu Clutch. Specjalizacją Codeshine jest dostarczania wysokiej jakości, nowoczesnego oprogramowania internetowego. W DNA spółki zaszyta jest także umiejętność analizy dużych zbiorów danych (ang. big data). Spółka w 2015 roku stała się częścią Grupy Kapitałowej Atende. Obecnie Atende ma 100% udziałów w Codeshine.

Celem strategicznego połączenia jest wykorzystanie wysokich kompetencji multicloud zespołu tworzącego Codeshine bezpośrednio w projektach prowadzonych przez Atende. Przykładem wspólnej inicjatywy jest tworzenie kluczowych aplikacji dla wiodącego polskiego koncernu spożywczego - gdzie Codeshine i Atende współtworzą serwis kulinarny oraz platformę zarządzania treściami dotyczącymi ponad 140 marek w ramach portfolio tego producenta. Planowane są także kolejne wspólne projekty z sektora medycznego, farmaceutycznego oraz przemysłu.

Połączenie przyczyni się również do uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Atende, co przełoży się na obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez dwie odrębne spółki. Dzięki temu firma będzie mogła skoncentrować się na efektywnym wykorzystaniu zasobów i osiąganiu jeszcze lepszych wyników finansowych. Oczekuje się, że proces połączenia zostanie zakończony po uzyskaniu niezbędnych zgód organów regulacyjnych oraz spełnieniu warunków zawartych w umowie.

Jestem przekonany, że połączenie z Codeshine przyniesie synergiczne efekty, umacniając pozycję Grupy Kapitałowej na rynku technologii informatycznych – dodaje Marcin Petrykowski.

Więcej informacji o spółce na podstronie: Codeshine.