Akwizycja spółki TrustIT

3/13/2014

Atende S.A. nabyło 100% udziałów w łódzkiej spółce TrustIT sp. z o.o. Domeną TrustIT jest świadczenie nowoczesnych usług outsourcingowych zdalnego utrzymania systemów IT.

TrustIT specjalizuje się w zdalnym i bezpośrednim administrowaniu systemami informatycznymi swoich klientów oraz wspieraniu użytkowników tych systemów. Dodatkowo doradza klientom w zakresie planowania, projektowania i realizacji działań informatycznych. Usługi są świadczone zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji w trybie 24 godziny 365 dni w roku. Przeprowadzona akwizycja wydatnie rozszerza portfel oferowanych usług outsourcingowych Grupy Atende.

Koszt nabycia spółki TrustIT wyniósł 300 tys. zł. Może on zostać zwiększony, maksymalnie o 200 tys. zł, w przypadku wypracowania w 2014 r. dodatniego zysku netto. Nabycie udziałów w TrustIT jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta do 2015 r., zakładającą m.in. aktywny rozwój sprzedaży usług outsourcingu teleinformatycznego.