Trwały nośnik danych w postaci wirtualnej – rewolucja w technologii dzięki blockchain

3/20/2020

Dlaczego warto zdecydować się na wdrożenie technologii blockchain?

Coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji wybiera technologię blockchain , aby zapewnić jawność i przejrzystość działania, a także bezpieczeństwo swoich transakcji. Blockchain rozwiązuje także szereg wyzwań, z którymi trzeba się zmierzyć podczas elektronizacji procesów. Dobrym przykładem jest digitalizacja banków. W ostatnim czasie wiele polskich banków musiało zmierzyć się z konsekwencjami nieprzestrzegania przepisu o konieczności dostarczenia dokumentów na trwałym nośniku danych.

Czym jest trwały nośnik danych?

Pojęcie „trwały nośnik danych” występuje w wielu przepisach regulujących prawa i obowiązki w umowach z udziałem konsumentów. Jak czytamy w ustawie o kredycie konsumenckim, jest to: „(…) materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową o kredyt, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci.” Zdaniem Prezesa UOKiK, pojęcie to powinno być rozumiane w taki sam sposób na gruncie wszystkich przepisów służących ochronie konsumentów.

Kwestie prawne regulują konieczność zastosowania specjalistycznych narzędzi.

Na dostawcach usług płatniczych leży obowiązek dostarczenia ważnych dokumentów i informacji, takich jak zmiana warunków usług (np. zmiany w tabeli opłat), czy zmiany w umowie ramowej, przy użyciu trwałego nośnika danych. Do tej pory wiele banków przekazywało podobne informacje za pomocą wewnętrznej poczty, dostępnej na stronie internetowej bankowości elektronicznej. Zarówno UOKiK, jak i TSUE orzekli, że wszystkie kanały informacji należące do usługodawcy, są obarczone ryzykiem wprowadzenia zmian do ich treści, a więc nie spełniają warunku niezmienialności. Dodatkowo, jeżeli użytkownik usług płatniczych jest zmuszony wejść na stronę internetową usługodawcy, aby zapoznać się z rozpatrywanymi informacjami, w świetle prawa są one temu użytkownikowi jedynie udostępnione i nie spełniają warunków dostarczenia na trwałym nośniku. Z powodu tych nieścisłości, wiele banków musiało wypłacić swoim klientom odszkodowania.

Spełnienie definicji trwałego nośnika danych.

Na szczęście dla przedsiębiorców, również tych spoza sektora finansowego, istnieją technologie umożliwiające spełnienie definicji trwałego nośnika danych w postaci wirtualnej, bez konieczności zmiany wszystkich swoich procesów. Jedną z nich jest właśnie technologia blockchain, która zapewnia, że informacje zapisane w łańcuchu bloków są nieodwracalne. Każda próba zmiany jednego bloku pociąga za sobą zmianę całego następującego po nim łańcucha bloków. Jakiekolwiek nadpisanie rejestru, nawet przy posiadaniu uprawnień, nie jest możliwe bez pozostawienia śladu. Wykorzystując zaawansowane metody matematyczne i zabezpieczenia kryptograficzne, można potwierdzić autentyczność i niezmienność dostarczonego dokumentu, bądź informacji.

Czy Blockchain znajduje zastosowanie tylko w bankowości?

Oczywiście zastosowanie technologii blockchain w bankowości jest tylko jednym z przykładów. Coraz popularniejsze jest użycie blockchain w logistyce, branży medycznej, przy digitalizacji dokumentów w dużych instytucjach, etc. My również możemy pochwalić się doświadczeniem we wdrażaniu technologii blockchain m.in. w sektorze publicznym i finansowym.

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Piotr Nadrowski

KIEROWNIK SPRZEDAŻY DS. KLUCZOWYCH KLIENTÓW

[email protected]

22 295 7523

LinkedIn