Wyniki Atende S.A. i Grupy Atende uzyskane I kw. 2021 r. typowe dla pierwszego kwartału roku

5/19/2021

Grupa Atende osiągnęła w I kwartale 2021 r. poziom sprzedaży porównywalny do tego, który zwykle uzyskuje w pierwszym kwartale roku. Słabszy wynik skonsolidowany niż w pierwszym kwartale roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze sprzedaży na przełomie 2020 i 2021 roku udziałów w dwóch spółkach zależnych, których wyniki nie były konsolidowane w bieżącym roku. Warta podkreślenia jest bardzo dobra sytuacja finansowa Grupy Atende w związku z posiadanymi rezerwami gotówki: stan środków pieniężnych na koniec I kwartału 2021 r. wyniósł 59,1 mln zł.

W I kwartale 2021 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 39,7 mln zł, czyli niższe o 6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (42,0 mln zł), zaś zysk brutto na sprzedaży wyniósł 8,9 mln zł, co oznacza zmniejszenie o 39% r/r. W efekcie tego wynik na działalności operacyjnej w raportowanym okresie był ujemny i wyniósł (1,6) mln zł wobec (0,7) mln zł w I kwartale 2020 r., zysk EBITDA osiągnął 0,7 mln zł (zmniejszenie o 70% r/r), a na poziomie wyniku netto zanotowano stratę w wysokości (1,9) mln zł: co oznacza poziom zbliżony do osiągniętego rok wcześniej (1,8) mln zł. Spadki są zrozumiałe, jeżeli przypomnimy, że kontrybucja obu sprzedanych spółek, czyli Atende Software i Atende Medica, do rachunku skonsolidowanego w I kwartale 2020 r. wyniosła 9,1 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 1,4 mln zł zysku EBITDA.

Z kolei spółka Atende uzyskała w I kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 35,7 mln zł, co oznacza wzrost o 14% r/r. Mniejszy o 15% niż rok wcześniej zysk brutto na sprzedaży (6,2 mln zł), przy kosztach ogólnego zarządu zbliżonych do ubiegłorocznych, wpłynął na pogorszenie wyników. Na poziomie operacyjnym zanotowano stratę w wysokości (1,7) mln zł (wobec (0,6) mln zł rok wcześniej), zysk EBITDA wyniósł 1 tys. zł (1,1 mln zł rok wcześniej), a wynik netto był ujemny i wyniósł (1,6) mln zł wobec (1,4) mln zł w I kwartale 2020 r.

W pierwszym kwartale Atende SA uzyskało wyniki nieco słabsze, chociaż zbliżone do tych z poprzednich lat – taka jest charakterystyka branży i przywykliśmy już do tej czasowej fluktuacji. Jeśli chodzi zaś o przewidywania dotyczące całorocznych wyników, podtrzymujemy je jako dobre, w tym w kluczowym dla nas sektorze telekomunikacji i mediów – mówi Roman Szwed, prezes zarządu Atende SA.

Warto zwrócić uwagę na ciągły rozwój sprzedaży i dobre perspektywy dla innowacyjnych rozwiązań Grupy Atende, m.in. trwałego nośnika opartego na technologii blockchain w sektorze finansowym, czy technologiach dla inteligentnej energetyki. 

Ostatnio Sejm znowelizował przepisy prawa energetycznego, które zakładają m.in. harmonogram montażu inteligentnych liczników energii. Jako jedna z nielicznych polskich firm jesteśmy dzisiaj wraz z naszymi partnerami gotowi dostarczać w tym zakresie technologię, która w niczym nie ustępuję globalnym dostawcom – co potwierdzają chociażby ostatnie umowy w tym zakresie zawarte m.in. przez konsorcjum spółek Grupy Apator i należącej do Grupy Atende spółki Phoenix Systems z Energą Operator - mówi Roman Szwed.