Wyniki Atende: Bardzo dobry III kwartał

11/15/2018

Zarówno w aspekcie III kwartału, jak i w ujęciu narastającym w trzech kwartałach br., Grupa Atende osiągnęła wyniki znacznie lepsze, niż w analogicznych okresach poprzedniego roku. W stosunku do 2017  r. ponad dwukrotnie wzrosła sprzedaż do sektora publicznego. Za bardzo dobry wynik odpowiada przede wszystkim nadrzędna spółka Atende.

W III kwartale 2018 r. Grupa Atende osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 78 114 tys. zł, czyli wyższe o 44% w stosunku do 2017 r. Dzięki większej sprzedaży wypracowano wyższy zysk brutto (21 271 tys. zł, wzrost o 38% r/r). Pomimo wzrostu o 10% r/r kosztów ogólnego zarządu, który był związany z rozwojem oferty spółek Grupy, poprawie uległ wynik operacyjny (zysk na poziomie 5 694 tys. zł, wzrost o 267% r/r), EBITDA (zysk na poziomie 7 741 tys. zł, wzrost o 151% r/r) oraz zysk netto (4 363 tys. zł, wzrost o 358% r/r). Także w okresie 3 kwartałów 2018 r. Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży istotnie wyższe niż rok wcześniej (192 774 tys. zł, wzrost o 31% r/r). Narastająco, w okresie trzech kwartałów br., zysk operacyjny wyniósł 5 611 tys. zł wobec straty 96 tys. zł rok wcześniej, wynik EBITDA wzrósł o 140% r/r i wyniósł 11 532 tys. zł, zaś zysk netto wyniósł 3 339 tys. zł wobec straty 843 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu sektorowym, największy wzrost sprzedaży miał miejsce w sektorze publicznym. Przychody w trzech kwartałach 2018 r. osiągnęły 82 852 tys. zł, co oznacza wzrost o 116% r/r. W znaczniej mierze jest to wynik realizacji przez spółkę Atende projektów dla sektora obronnego i służb mundurowych. Dodatkowo, istotne wzrosty sprzedaży zarówno w III kwartale jak i narastająco w trzech kwartałach br. (odpowiednio o 25% i 40% r/r), zanotowała spółka Sputnik Software, oferująca oprogramowanie dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wyższa o 41% r/r, a narastająco w okresie 3 kwartałów o 21% r/r, była także sprzedaż do klientów sektora przemysł, handel, usługi. Ma to związek z projektami realizowanymi w sektorze energetycznym m.in.  dostawą urządzeń sieciowych wraz serwisem oraz wdrożeniem systemów bezpieczeństwa przez Atende S.A. oraz działalnością związaną z inteligentnymi sieciami energetycznymi, realizowaną przez Atende Software.

Cieszy fakt, ze osiągnęliśmy tak dobre wyniki w III kwartale. Stało się tak głównie dzięki bardzo dobrym wynikom Atende S.A. Cieszy także fakt, ze spółki córki, które relatywnie uzyskały słabsze wyniki finansowe, kontrybuując niemniej pozytywnie do wyniku skonsolidowanego, z nawiązką zrealizowały cele strategiczne polegające na wprowadzeniu na rynek swoich innowacyjnych produktów: Atende Software – elementów sztucznej inteligencji wspomagających rozpoznawanie kontentu w czasie rzeczywistym w swoim sztandarowym produkcie  jakim jest Telewizja Internetowa, Phoenix Systems – wprowadzenie na rynek kazachski inteligentnego licznika, a na rynek rosyjski koncentratora odczytu – oba liczniki zgodnie z własną innowacyjną technologią definiowania licznika poprzez oprogramowanie (ang. Software Defined Meters), Ominichip – przeprowadził pilotową sprzedaż autorskiego miernika czystości powietrza, A2CC – z kolei pilotowe instalacje systemu do zarządzania i rozliczania ładowania samochodów elektrycznych. Warto tez wspomnieć, że w III kwartale udało się AtendeS.A. dokonać pierwszych komercyjnych wdrożeń technologii blockchain. Suma tych dokonań jest efektem wielomiesięcznej pracy i zapewne przełoży się na zauważalne wyniki finansowe już w najbliższych okresach rozliczeniowych  – mówi prezes zarządu Atende S.A. Roman Szwed.

W III kwartale 2018 r. skonsolidowana marża ze sprzedaży usług abonamentowych wyniosła 9 906 tys. zł, co oznacza wzrost o 11% r/r.

Atende S.A. jest jedną z wiodących polskich firm informatycznych, notowaną na GPW od 2012 r.,  mającą 25 lat doświadczenia w realizacji zaawansowanych technologicznie projektów IT. Specjalizuje się w dostarczaniu najwyższej jakości usług z zakresu infrastruktury informatycznej, integracji sieciowej, outsourcingu IT, cloud computingu i cyberbezpieczeństwa. Jako Grupa Kapitałowa, kierujemy dedykowaną ofertę m.in. do telekomunikacji, jednostek administracji publicznej, sektora medycznego, branży energetycznej i rynku multimedialnego.