Wydawca Wprost na platformie CloudiA™

10/19/2012

We wrześniu do grupy wymagających Klientów ATM Systemy Informatyczne dołączył wydawca tygodnika Wprost i dwutygodnika Bloomberg Businessweek Polska, migrując swoje serwisy internetowe na platformę CloudiA™.CloudiA™ to nowoczesny pakiet usług cloud computing typu IaaS (Infrastructure as a Service) i managed services, który został stworzony przez spółkę ATM Systemy Informatyczne z myślą o przedsiębiorstwach, oczekujących najwyższej jakości obsługi, ciągłości działania i gwarancji dostępności systemów IT.To już kolejny prestiżowy klient, który dostrzegł korzyści związane z działaniem w chmurze. Rozpoczęcie współpracy potwierdza słuszność naszej strategii budowania usług cloud computing o najwyższym poziomie niezawodności, bo niezawodność jest warunkiem koniecznym dla tak poważnych serwisów internetowych. Warto podkreślić, że jesteśmy prekursorem świadczenia usług w tym modelu. – mówi Michał Zgajewski, Dyrektor Działu Sprzedaży Outsourcingu i Rozwiązań Cloud Computing ATM Systemy Informatyczne.Projekt swoim zakresem obejmował przygotowanie infrastruktury w modelu cloud computing koniecznej do działania serwisów www.wprost.pl, www.blogbox.com.pl, www.infotuba.pl, www.gover.pl i www.pitbul.pl oraz przeniesienie zasobów wydawcy do infrastruktury chmurowej w taki sposób, żeby do minimum ograniczyć konieczną przerwę w działaniu systemów wydawcy. Oprócz udostępnienia bezpiecznego i elastycznego środowiska informatycznego oraz mocy obliczeniowej potrzebnej do obsłużenia bardzo popularnego internetowego serwisu tygodnika Wprost, ATM Systemy Informatyczne zapewnia także kompleksowy nadzór nad warstwą systemową serwisu. Dzięki temu po stronie wydawcy pozostaje praktycznie tylko opieka nad merytoryczną stroną serwisów. Umowa wiążąca obie strony określa rygorystyczne parametry dostępności serwisu. Usługi CloudiA™ dają Wprost możliwość uruchamiania kolejnych innowacyjnych projektów wykorzystujących najnowsze technologie.