Systemy zasilania gwarantowanego

Pewność zasilania twoich budynków i systemów krytycznych

Systemy zasilania gwarantowanego to wszystkie urządzenia i połączenia elektryczne, których jakość decyduje o ciągłości działania środowisk IT, budynków użyteczności publicznej, systemów i obiektów o znaczeniu strategicznym, bądź też np. linii produkcyjnych w przemyśle.

Każdy przestój systemu informatycznego, czy procesu produkcji, nawet w najmniejszej firmie czy przedsiębiorstwie, może się wiązać ze stratami finansowymi i wizerunkowymi. Rozwiązaniem minimalizującym nieplanowane przestoje czy przerwy w zasilaniu są dedykowane systemy zasilania gwarantowanego, dzięki którym możliwe jest zapewnienie ciągłości działania systemów, a co za tym idzie, zwiększenie efektywności i niezawodności biznesowej.

Dzięki zastosowaniu systemów zasilania gwarantowanego, w przypadku utraty zasilania zewnętrznych systemów zasilających, nie dochodzi do przerwania pracy systemów zapewniających ciągłość działania organizacji. W takim przypadku w sposób automatyczny w pierwszej kolejności uruchamiany jest zasilacz UPS, a w bardziej rozbudowanych systemach, w drugiej kolejności zespół prądotwórczy, który zasila najważniejsze systemy firmy. Przełączenia te odbywają się bezprzerwowo.

Mamy wieloletnie doświadczenie w instalacji i serwisowaniu systemów zasilania gwarantowanego. Zaufaj ekspertom i zyskaj pewność zasilania twoich budynków i systemów krytycznych.

Co wchodzi w skład systemu zasilania gwarantowanego?

System zasilania gwarantowanego składa się z licznych i różnorodnych pod względem technicznym urządzeń: agregatów prądotwórczych, zasilaczy awaryjnych (UPS), rozdzielnic elektrycznych z układem samoczynnego załączania rezerwy zasilania (SZR), systemów dystrybucji napięcia, dedykowanej instalacji elektrycznej oraz narzędzi/systemów do nadzoru i monitoringu ciągłości działania systemu zasilania. Prawidłowe funkcjonowanie takiego systemu wymaga przemyślanej infrastruktury zasilania energetycznego, systemu zasilania paliwem, ochrony akustycznej oraz dostosowania i wdrożenia określonych rozwiązań infrastruktury budynkowej, w szczególności dotyczy to budynków podlegających adaptacji.

Co istotne systemy zasilania gwarantowanego powinny być niezawodne, skalowalne oraz efektywne energetycznie. Niektóre elementy systemu są bardzo trudne, wręcz niemożliwe do rozbudowy podczas fazy użytkowej. Dlatego tak ważne jest właściwe, przemyślane, wielobranżowe zaprojektowanie architektury systemu zasilania przy uwzględnieniu przyszłego rozwoju centrum danych, pod względem obciążenia, powierzchni, jak i niezbędnych systemów towarzyszących już na początkowym etapie projektu.

Kluczowe korzyści
01ikonka obrazująca pewność

Pewność

Pewność zasilania twoich budynków i systemów krytycznych (np. IT, produkcja, etc.)

02ikonka obrazująca oszczędności, zmniejszenie strat finansowych

Ograniczenie ryzyka

Minimalizacja ryzyka strat finansowych i wizerunkowych związanych z nieplanowanymi przestojami z uwagi na brak czy nieprawidłową jakość zasilania

03ikonka obrazująca efektywność

Efektywność

Wzmocnienie efektywności biznesowej dzięki zwiększeniu dostępności oraz bezpieczeństwa danych

04ikonka obrazująca serwis, koło zębate

Profesjonalny serwis

Wydłużenie cyklu życia eksploatowanych urządzeń dzięki profesjonalnej opiece serwisowej, co przekłada się na zapewnienie zasilania o najwyższej jakości oraz wpływa na czas życia urządzeń końcowych, zarówno IT jak i maszyn oraz całych linii produkcyjnych

Co robimy?

Zbudowaliśmy kompetencje dzięki instalacji wielu tysięcy systemów UPS dla zapewnienia ciągłości zasilania organizacji naszych klientów.

Maciej Mazur
DYREKTOR DZIAŁU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SERWISU ATENDE SA
Dlaczego Atende?

Nasz zespół to ponad 20 inżynierów serwisowych o kompetencjach potwierdzonych certyfikatami czołowych producentów

Masz pytania?

Czekam na kontakt od Ciebie.

Wiesław Talarczyk

Dyrektor Działu Sprzedaży

infraDC@atende.pl

22 295 73 00

LinkedIn