System Phoenix-RTOS w Zestawach
Koncentratorowo-Bilansujących Apator SA

Inteligentny licznik energii z systemem operacyjnym Phoenix-RTOS
Klient: Apator SA

Apator SA tworzy grupę kapitałową doświadczonych producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. Apator wytwarza i dostarcza na rynek autorskie rozwiązania w zakresie opomiarowania wszystkich mediów użytkowych (liczniki energii elektrycznej, wodomierze, ciepłomierze, gazomierze) oraz rozwiązania informatyczne i techniczne dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Wyzwania Działu IT klienta
Ikonka strzałki skierowane do siebie
Połączenie funkcjonalności

Połączenie funkcjonalności koncentratora danych pomiarowych i licznika energii elektrycznej w jednym urządzeniu, w celu zapewnienia zarówno zaawansowanego pomiaru energii, jak i pozyskiwania danych z inteligentnych liczników

Ikonka cztery strzałki skierowane w różne strony
Interoperacyjność

Interoperacyjność, czyli możliwość komunikacji koncentratora z licznikami dowolnego producenta

Ikonka spełnienie wymogów
Spełnienie wymogów

Konieczność spełnienia wymogów Nowego Prawa Energetycznego, które zakłada wymianę 80% liczników energii na inteligentne do 2028 roku

Geneza

Apator SA i Phoenix Systems podjęły decyzję o wykorzystaniu synergii doświadczeń i wspólnym opracowaniu urządzenia definiowanego programowo, w którym cała funkcjonalność realizowana jest poprzez oprogramowanie. Projekt Zestawu Koncentratorowo-Bilansującego połączył know-how spółek Grupy Apator w zakresie projektowania i produkcji urządzeń pomiarowych na rynku Smart Utility z doświadczeniem spółki Phoenix Systems, w zakresie zastosowania systemu operacyjnego czasu rzeczywistego w urządzeniach Internetu Rzeczy oraz rozwoju stosów komunikacyjnych stosowanych w sieciach inteligentnych.

W ramach konsorcjum, Apator SA i Apator Telemetria odpowiadają za projektowanie i produkcję urządzeń, a spółka Phoenix Systems z Grupy Atende za opracowanie i implementację oprogramowania urządzenia, opartego o Phoenix-RTOS – otwartego, skalowalnego systemu operacyjnego dla Internetu Rzeczy.

Technologia

ZKB to połączenie koncentratora danych z licznikiem bilansującym, montowane na stacjach średniego napięcia m.in. w celu zapewnienia obsługi komunikacji z inteligentnymi licznikami oraz dostarczenia informacji pomiarowych dotyczących parametrów jakości energii elektrycznej.

Urządzenie ZKB zostało opracowane od podstaw w Polsce w oparciu o autorską software’ową implementację standardu komunikacji po liniach energetycznych PRIME v.1.4, która jako pierwsza na świecie będzie wykorzystywać wszystkie dostępne kanały w paśmie FCC (0‑0.5 MHz). Wykorzystanie wszystkich kanałów pozwoli na uzyskanie większej przepływności komunikacji, zwiększenie odporności na zakłócenia i skuteczności odczytu oraz umożliwi działanie kilku koncentratorów w obrębie pojedynczej stacji transformatorowej.

Seria urządzeń wykorzystująca protokół PRIME v 1.4 zostanie zainstalowana w sieci Energa Operator w ilości 7000 sztuk i będzie fundamentem ekosystemu sieci inteligentnych (ang. Smart Grid) Energi Operatora. Urządzenia zostaną dostarczone do Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka i Torunia.

Phoenix-RTOS wykorzystywany jest już w inteligentnych gazomierzach, licznikach energii oraz koncentratorach danych. Apator i Phoenix Systems pracują obecnie nad kolejnymi wspólnymi projektami m.in. innowacyjnym licznikiem smart, opartym na uniwersalnej i elastycznej technologii, która umożliwi stosowanie nowych funkcjonalności wprowadzanych poprzez aplikacje (jak w smartfonie).

urządzeń
7000
planowanych do wdrożenia EOP
Korzyści

Ikonka kciuk uniesiony w górę

lepsze dopasowanie urządzenia do wymagań rynku dzięki architekturze definiowanej programowo

Ikonka strzałki skierowane w przeciwne strony

większa przepływność informacji

Ikonka wykres

zwiększenie odporności na zakłócenia i skuteczności odczytu

Ikonka inteligentny licznik energii

działanie kilku koncentratorów w obrębie pojedynczej stacji transformatorowej

ZKB jest kluczowym elementem inteligentnej sieci, który umożliwia komunikację pomiędzy licznikami zdalnego odczytu pracującymi w oparciu o nowoczesne technologie PLC. To rozwiązanie pełni rolę "lokalnego inteligentnego nadzorcy" w komunikacji licznikowej, działającego na poziomie stacji elektroenergetycznej Sn/nN. Jest też elementem niezbędnym dla komunikacji z pozostałą częścią infrastruktury AMI (np. systemem HES.  Naszym celem jest zaoferowanie kompleksowego rozwiązania dla AMI, a ZKB jest kolejnym etapem budowania kompleksowej oferty Grupy Apator w zakresie smart meteringu.

Artur Bratkowski, DYREREKTOR DS. APARATURY I SYSTEMÓW POMIAROWYCH APATOR SA
Artur Bratkowski
DYREREKTOR DS. APARATURY I SYSTEMÓW POMIAROWYCH APATOR SA