System ERP autorstwa ODL w chmurze

12/23/2013

ODL - polski producent systemu ERP dla sektora handlowego i usługowego – nawiązał współpracę z CloudiA, marką pod którą Atende oferuje usługi chmurowe. Podpisana umowa pozwoli ODL na oferowanie swojego oprogramowania w modelu Software as a Service również w oparciu o platformę technologiczną udostępnioną przez CloudiA. W ramach współpracy Atende przygotuje na potrzeby ODL infrastrukturę serwerową wraz z pakietem dodatkowych usług, co zapewnia klientom firmy bezpieczeństwo przetwarzanych danych przy zachowaniu gwarancji ciągłości działania i dostępności systemu.