Strategiczne kierunku rozwoju

7/2/2012

Zarząd opracował strategiczne kierunku rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Atende na najbliższe lata. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

  Strategiczne kierunki rozwoju ATM SI 2012-13