Sputnik Software podpisał umowę z Ministerstwem Finansów

10/1/2014

Czteroletnia umowa jaką spółka zawarła z ministerstwem obejmuje utrzymanie systemów informatycznych BeSTi@ i SJO BeSTi@, w tym usługi asysty technicznej oraz wprowadzanie dostosowań i zmian do systemów, które służą do obsługi budżetu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce oraz ich jednostek organizacyjnych. Wartość kontraktu to blisko 9,5 mln zł brutto. Sputnik Software wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Atende.

Z systemu BeSTi@ korzysta ponad 3 tys. JST oraz związków międzygminnych, 16 regionalnych izb obrachunkowych oraz Ministerstwo Finansów. Natomiast szacowana liczba instytucji, które są uprawnione do korzystania z systemu SJO BeSTI@ wynosi ok. 45 tys. BeSTI@ i SJO BeSTi@, których Sputnik Software jest współproducentem, tworzą wspólnie zintegrowany system dwukierunkowej wymiany danych dotyczących planów i sprawozdań budżetowych, redystrybucji środków centralnych oraz kontroli finansów JST. Z systemów korzysta obecnie kilkanaście tysięcy użytkowników w całym kraju, a kwota subwencji redystrybuowanych przy pomocy systemu BeSTi@ wynosi ok. 50 mld zł rocznie.

Sputnik Software Sp. z o.o. jest producentem oprogramowania dla jednostek sektora publicznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Oferowane przez spółkę, autorskie rozwiązania, funkcjonujące pod marką „Nowoczesny Urząd′, obejmują wszystkie obszary funkcjonowania instytucji i pozwalają na zarządzanie procesami związanymi z obiegiem dokumentów elektronicznych, budżetem, finansami i księgowością, podatkami i opłatami lokalnymi oraz procesami merytorycznymi realizowanymi przez urzędy na podstawie obowiązujących przepisów.