Sputnik Software podpisał umowę z Miastem Łódź na obsługę ZSI

4/28/2016

Sputnik Software – spółka z Grupy Kapitałowej Atende – zawarła z Miastem Łódź trzyletnią umowę na dostarczenie nowych wersji oprogramowania komputerowego -  Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urząd NT – oraz świadczenie usług asysty technicznej. Łączna wartość kontraktu wynosi 9,5 mln zł brutto.

Zintegrowany System Informatyczny Urząd NT wspiera funkcjonowanie instytucji poprzez zarządzanie procesami w obszarach planowania budżetu, finansowo-księgowym, podatków i opłat lokalnych, gospodarowania majątkiem Miasta, kadrowo-płacowym. System codziennie obsługuje pracę ponad 2000 urzędników Miasta Łódź.

- Podpisanie trzyletniego kontraktu na utrzymanie i rozwój systemu klasy ERP, kluczowego dla zarządzania finansami jednego z największych miast w Polsce, umacnia pozycję spółki na rynku publicznym i potwierdza podstawowe założenia przyjętej strategii, akcentującej specjalizację w obszarze oprogramowania dla jednostek samorządu terytorialnego. – Tomasz Maćkowiak, członek zarządu Sputnik Software sp. z o.o.

Sputnik Software specjalizuje się w produkcji oprogramowania dla polskiego sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Spółka współpracuje z ponad tysiącem klientów instytucjonalnych na terenie całego kraju. Sputnik Software wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Atende.