Sprzedaż udziałów w Atende Medica

1/21/2021

21 stycznia 2021 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w Atende Medica pomiędzy Atende, a spółką Konsultant IT.

Atende sprzedało wszystkie swoje udziały w Atende Medica, stanowiących 69,91% udziałów spółki, za kwotę w wysokości 1.200 tys. zł. Dodatkowo kupujący spłaci zadłużenie Atende Medica, co umożliwi zamknięcie przez mBank S.A. przyznanego limitu kredytowego dla Atende Medica w wysokości do 2.800 tys. zł gwarantowanego przez Atende, oraz przejmie gwarancje bankowe w kwocie 471 tys. zł, wystawione na rzecz Atende Medica przez mBank S.A. w ramach  rachunku Atende.

Celem sprzedaży jest wyjście z trudnego segmentu rynku publicznego, jakim jest ochrona zdrowia, i koncentracja na innych, bardziej perspektywicznych dla Atende, kierunkach rozwoju.