Roman Szwed panelistą V Międzynarodowego Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

4/26/2017

Prezes Atende Roman Szwed wziął udział w V Międzynarodowym Forum Gospodarki Niskoemisyjnej, której Atende było Partnerem Strategicznym. Celem tego wydarzenia było przedyskutowanie i w efekcie zaproponowanie konkretnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w przygotowywanych i realizowanych działaniach na rzecz niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki. Dyskusja toczyła się w obrębie następujących zagadnień:

Gospodarka niskoemisyjna – jak osiągnąć max efektów przy optymalizacji nakładów?

Nowe szanse dla polskiej gospodarki – energetyka i przemysł

Społeczeństwo w procesie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Prezes z kolei wziął udział w panelu: ′Nowe szanse dla polskiej gospodarki (energetyka i przemysł)′, który poruszał temat elektromobilności jako nowej szansy dla energetyki i integracji źródeł OZE, circular economy, gospodarczego wykorzystania CO2 oraz prognozowanego zużycia energii – nowe podejście i konieczne zmiany.