Roman Szwed panelistą 10. Forum Gospodarczego TIME

2/26/2018

W dniach 5-6 marca w Warszawie odbędzie się X Forum Gospodarcze TIME, organizowane przez organizacje przedsiębiorstw zrzeszonych w KIGEiT, PIIT i ZVEI i poświęcone zagadnieniom transformacji przemysłowej jako Industrie 4.0.

Program X FG TIME koncentruje się na siedmiu obszarach tematycznych:

Powszechna robotyzacja i automatyzacja

Maszyny autonomiczne w zakładach i przestrzeni otwartej

Interoperacyjność oprogramowania maszyn

Znaczenie i modele biznesowe rozwoju infrastruktury 5G

Cyfrowe usługi społeczne i publiczne

Big Data dla Business Intelligence

Cyberbezpieczeństwo w mikro i makroskali

W panelu poświęconemu zagadnieniu cyberbezpieczeństwa w mikro i makroskali udział weźmie Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A. Uczestnicy panelu w ramach sesji omówią m.in. koncepcję zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci 5G.

Serdecznie zapraszamy!