Roman Szwed ogłasza zamiar przejścia z Zarządu do Rady Nadzorczej Atende

6/8/2021

Zgodnie z informacjami podanymi w raporcie bieżącym nr 17/2021 z dnia 7 czerwca Prezes Zarządu Atende S.A. Roman Szwed złożył oświadczenie o zamiarze rezygnacji do końca czerwca 2021 r. z pełnienia funkcji w zarządzie. Jednocześnie, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Roman Szwed będzie rekomendował Radzie Nadzorczej powołanie Marcina Petrykowskiego, który przez ostatnie dwa miesiące pełnił w Atende S.A. funkcję Doradcy Zarządu.

Decyzja Prezesa Zarządu Atende S.A. Romana Szweda, będącego jednocześnie kluczowym udziałowcem Spółki, związana jest z przygotowanym przez niego dojrzałym planem sukcesji. Po 30 latach zarządzania działalnością teleinformatyczną, począwszy od spółki ATM s.c., potem ATM Sp. z o.o. przekształconej w ATM S.A., a potem, po wydzieleniu części integracji systemowej i spółek portfelowych do ATM Systemy Informatyczne S.A., zarządzania tą nowo utworzoną spółką giełdową, która w 2013 r. zmieniła nazwę na Atende S.A., podjął on decyzję o dalszym kontynuowaniu wsparcia Spółki z poziomu nadzorczego.

Roman Szwed motywuje swoją decyzję obecną, silną pozycją Spółki oraz pozytywnymi perspektywami jakie kształtują się dla branży, w szczególności dla innowacyjnych rozwiązań Grupy Atende, które mają szansę zaistnieć na rynku globalnym. W przekazanym oświadczeniu Roman Szwed rekomenduje na swojego następcę Marcina Petrykowskiego, który posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby sprawnie zarządzać Spółką, będąc jednocześnie odpowiednio przygotowanym menadżerem gotowym poprowadzić Spółkę poprzez nowe wyzwania, jakie stwarzają rynki globalne.

Marcin Petrykowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, w trakcie którego kierował i zarządzał strategicznym rozwojem oraz działalnością operacyjną globalnych instytucji rynku kapitałowego oraz finansowego. Marcin Petrykowski spędził ponad 12 lat w bankowości inwestycyjnej oraz korporacyjnej, pracując dla J.P. Morgan oraz Citi w Londynie i w Warszawie. Następnie w ramach różnych stanowisk zarządczych w S&P Global wspierał wzrost biznesu oraz działalność firmy w regionie Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA), w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz w Polsce. Jako Dyrektor Zarządzający w S&P Global Ratings wprowadził firmę S&P Global do Polski i na region CEE, oraz przeprowadził transformację organizacji komercyjnej regionu EMEA na nowy model operacyjny. Równolegle Marcin Petrykowski zdobył bogate doświadczenie w gospodarce cyfrowej i technologii, m.in.: pełniąc funkcję nadzorczą w notowanym na GPW ogólnoeuropejskim funduszu Private Equity (MCI Capital S.A.).

Dzięki posiadanym kompetencjom i doświadczeniu oraz zdobytej już wiedzy o funkcjonowaniu Spółki i jej grupy kapitałowej powołanie Marcina Petrykowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu zapewni ciągłość działania i płynną sukcesję na stanowisku Prezesa Zarządu, gwarantując najwyższy poziom zarządzania oraz kontynuację nacisku na wzrost, rozwój oraz umacnianie działalności grupy kapitałowej.