Rekordowa sprzedaż Grupy Atende w III kwartale 2015 r.

11/16/2015

Grupa Atende w III kwartale br. wypracowała rekordowe kwartalne wyniki sprzedaży oraz lepsze niż rok wcześniej poziomy zysków. Również w okresie trzech kwartałów br. Grupa zanotowała poprawę wszystkich głównych pozycji rachunku wyników.

Na poziomie skonsolidowanym w III kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 93 740 tys. zł, co oznacza wzrost o 98% r/r, zaś zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 27% r/r do kwoty 16 718 tys. zł. Wzrost zysku brutto na sprzedaży znacznie przewyższał wzrost kosztów ogólnego zarządu (12% r/r), dzięki czemu zanotowano wzrosty zyskowności, zysk EBITDA wzrósł o 45% r/r do 5 820 tys. zł, a zysk netto o 62% r/r do 3 702 tys. zł.

Dobre wyniki kwartalne wydatnie wpłynęły na wyniki trzech kwartałów narastająco. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 56% do 189 449 tys. zł, zysk brutto na sprzedaży o 23% do 40 315 tys. zł, zysk EBITDA o 17% do 8 513 tys. zł, a zysk netto o 172% do 2 053 tys. zł.

Za osiągnięte wzrosty wyników, zarówno w III kwartale, jak i w okresie trzech kwartałów, odpowiada głównie spółka Atende. Przychody ze sprzedaży Spółki wzrosły odpowiednio o 107% r/r do 85 806 tys. zł i 66% r/r do 166 283 tys. zł, a zysk netto o 199% r/r do 3 605 tys. zł i 105% r/r do 2 932 tys. zł. Istotny wzrost jednostkowego zysku netto w trzech kwartałach wypracowano pomimo znacznie niższych w 2015 r. dywidend otrzymanych ze spółek zależnych (1 580 tys. zł vs. 2 900 tys. zł w 2014 r.).

Warto podkreślić, że w okresie trzech kwartałów największe znaczenie dla sprzedaży Grupy Atende miał sektor publiczny, w którym przychody wzrosły o 176% r/r do poziomu 66 096 tys. zł. Wzrost ten jest wynikiem realizacji wielu kontraktów, które zostały zawarte między innymi z Resortem Obrony Narodowej na budowę i wdrożenie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych (umowa o wartości 66,4 mln zł brutto, podpisana w II kwartale br.) oraz dostawę sprzętu sieciowego wraz z usługami (umowa konsorcjalna z udziałem Atende o wartości 20,2 mln zł brutto, podpisana w III kwartale br.), a także z Wojskową Akademią Techniczną na dostawę kompleksowego centrum przetwarzania danych oraz budowę nowoczesnej sieci kampusowej (umowy o łącznej wartości 8,6 mln zł brutto, podpisane w II kwartale br.). W sektorze telekomunikacji i mediów sprzedaż wzrosła o 28% r/r, zaś w sektorach przemysł, handel i usługi oraz finanse przychody były na poziomie z roku poprzedniego.