redCDN nagrodzony Medalem Europejskim BCC

6/6/2014

Business Centre Club (BCC) to prestiżowy Klub przedsiębiorców, który co roku organizuje konkurs „Medal Europejski′. Projekt ten, przy Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli oraz Ministra Spraw Zagranicznych RP, ma na celu wyróżnić oraz wypromować wyroby i usługi oferowane przez polskie organizacje. Z jednej strony Konkurs pomaga rozbudzić w polskich przedsiębiorcach zainteresowanie rynkiem Unii Europejskiej, zaś z drugiej wypromować polskie produkty wśród tamtejszych konsumentów i przedsiębiorców.

W tym roku Medalem Europejskim została nagrodzona usługa redCDN, oferowana przez naszą spółkę zależną Atende Software. redCDN to autorska aplikacja oferująca dostarczanie plików i materiałów multimedialnych do bardzo dużej liczby abonentów sieci telekomunikacyjnych.

Otrzymanie medalu potwierdza fakt, iż usługa ta odpowiada europejskim standardom jakości, bowiem już sama nominacja oznacza posiadanie przez produkt odpowiednich licencji i patentów, by móc wejść na zagraniczne rynki. Dodatkowo przy ocenie nominowanych brana jest pod uwagę dynamika firmy oraz zdobyte dotychczas nagrody oraz posiadane certyfikaty.