Przegląd stanu rynku wobec wyzwań cyfrowej gospodarki

3/21/2017

29 marca w Warszawie odbędzie się już X edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe, w tym roku również z udziałem Atende. O godz. 10:00 swój udział w panelu dyskusyjnym „Przegląd stanu rynku wobec wyzwań cyfrowej gospodarki′ potwierdził Roman Szwed, prezes Atende SA. Podczas panelu zostaną poruszone następujące tematy:

stan infrastruktury, usług telekomunikacyjnych,

efekty projektów perspektywy 2007-2013,

wpływ sektora teleinformatycznego na rozwój gospodarki,

rola ICT w strategiach rozwoju, modelach biznesowych rynku,

smart city,

sztuczna inteligencja oraz rozszerzona rzeczywistość – szansa czy zagrożenie dla operatorów?

wyzwania stojące przed branżą.

Konferencja Sieci Szerokopasmowe to cykliczne spotkanie, stanowiące miejsce dyskusji dla kluczowych na rynku podmiotów: regulatora, administracji rządowej i samorządowej, firm, izb i instytucji. Formuła spotkania umożliwia swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych, reprezentację interesów poszczególnych regionów Polski najważniejszym władzom w państwie, wymianę poglądów oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Konferencja odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie.