Prezes Atende Software o innowacjach podczas Forum Gospodarczego w Finlandii

10/25/2017

Z okazji wizyty w Finlandii Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dzisiaj w Helsinkach odbędzie się Polsko-Fińskie Forum Gospodarcze pn. Innovation trends and future challenges, z jego udziałem. W wydarzeniu Prezydentowi towarzyszy oficjalna delegacja wysokiego szczebla oraz dwóch przedstawicieli innowacyjnych polskich firm - Paweł Pisarczyk, prezes zarządu Atende Software z Grupy Atende, oraz Witold Sugalski, prezes zarządu PGE Nowa Energia.

Tematy, które zostaną omówione podczas dzisiejszego spotkania to m.in. ewolucja kultury start-upów w Polsce czy szanse dla zagranicznych inwestorów. Paweł Pisarczyk weźmie z kolei udział w dyskusji  dotyczącej możliwości oraz kluczowych obszarów współpracy polsko-fińskiej.

Paweł Pisarczyk jest prezesem zarządu w firmach Atende Software Sp. z o.o. i Phoenix System Sp. z o.o., w których odpowiada za strategię i realizację kluczowych projektów . Ma ponad 20-letnie doświadczenie na rynku IT w tworzeniu oprogramowania i pracy badawczej. Pierwsze zawodowe kroki stawiał w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie, tworząc oprogramowanie dla wielokadrowych układów akwizycji obrazów interferometrycznych. Następnie współtworzył oprogramowanie dla kardiomonitorów oraz robotów używanych do cięcia układów scalonych.

Paweł Pisarczyk jest autorem systemu operacyjnego czasu rzeczywistego dla Internetu Rzeczy Phoenix-RTOS. Od roku 2016 pełni funkcję jednego z ekspertów w Zespole ds. Transformacji Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju.