Polska technologia na European Utility Week

10/24/2013

W dniach 15-17 października br. w Amsterdamie odbyła się konferencja w ramach European Utility Week. W spotkaniu wzięła udział spółka zależna Atende Software - Phoenix Systems.

European Utility Week 2013 to konferencja, która łączy w sobie trzy dotychczasowe wydarzenia: Metering, Billing/CRM Europe, Transmission&Distribution/Smart Grids Europe oraz Smart Homes. W tym roku jej program poszerzono o tematy związane z pamięciami masowymi, bezpieczeństwem sieci, inteligentnymi miastami, a także poruszono zagadnienia odnawialnej energii oraz problemów z jej składowaniem. Tegoroczne edycja przyciągnęła ponad 350 wystawców oraz ponad 8 tys. uczestników, którzy mogli nie tylko wymienić się uwagami na temat istniejących problemów, czy też stojących przed firmami wyzwań, ale również wzajemnie się poznać i nawiązać nowe relacje.

Wśród uczestników European Utility Week znalazła się polska firma Phoenix Systems, która jako partner Freescale Inc., producenta układów scalonych (w tym procesorów) oraz lidera rozwiązań wbudowanych dla przemysłu motoryzacyjnego i telekomunikacyjnego, mogła zaprezentować wybranym klientom swój nowy produkt – Phoenix-PRIME.

Phoenix-PRIME to oprogramowanie pozwalające na uruchomienie, w inteligentnym liczniku energii elektrycznej, komunikacji zgodnej ze standardem PRIME (ang. PoweRline Intelligent Metering Evolution). PRIME definiuje sposób przekazywania danych za pomocą linii energetycznej i bazuje na zaawansowanej modulacji OFDM. Do tej pory, ze względu na duży poziom złożoności, do implementacji takiej komunikacji wykorzystywano dedykowane układy scalone. Rozwiązanie Phoenix-PRIME pozwala na przekształcenie w modem zwykłego procesora, zgodnego z architekturą ARM, a co za tym idzie na znaczną redukcję kosztów realizacji inteligentnych liczników energii. Phoenix-PRIME został dostosowany do procesorów Freescale rodziny Kinetis. Opracowany produkt jest siódmym modemem PRIME na świecie i pierwszym rozwiązaniem typu soft-modem.

- Opracowany produkt pokazuje olbrzymi potencjał, który drzemie w polskich inżynierach. W ciągu stosunkowo krótkiego czasu udało się opracować rozwiązanie konkurencyjne na rynku globalnym. Wierzę, że w znacznym stopniu wpłynie ono na obniżenie kosztów realizacji nowoczesnych liczników energii. Ma to szczególne znaczenie dla trwających obecnie wdrożeń systemów inteligentnego oprogramowania – mówi Paweł Pisarczyk, Prezes Zarządu Phoenix Systems i Atende Software.

Atende Software wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Atende.