Połączenie ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. i KLK S.A.

1/3/2011

Dnia 3 stycznia br. nastąpiło połączenie spółek ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. i KLK S.A. w jeden podmiot gospodarczy o nazwie ATM Systemy Informatyczne S.A. Decyzja o połączeniu dwóch z największych spółek zajmujących się integracją systemową w ramach grupy kapitałowej ATM S.A. jest motywowana przekonaniem, że ich działalność jest na tyle komplementarna, iż zmiana ta przyniesie wymierne korzyści zarówno połączonej spółce, jej Partnerom Biznesowym, a przede wszystkim  Klientom. Celem połączenia jest utworzenie jednego z największych integratorów w Polsce, specjalizującego się w projektach teleinformatycznych. Potencjał połączonych firm umożliwi realizację złożonych przedsięwzięć i skuteczne konkurowanie na rynku. Do połączonej spółki przeniesione zostały wszystkie kompetencje potrzebne do zachowania ciągłości i fachowości świadczonych usług. Gwarantuje to utrzymanie odpowiedniego poziomu realizowanych dotychczas projektów. W strukturze organizacji powstałej po połączeniu znalazł się zespół stworzony z najlepszych menedżerów, handlowców, inżynierów, kierowników projektów i wsparcia logistycznego, który współpracował z Klientami już od wielu lat. Trzon kierownictwa ATM Systemy Informatyczne S.A. stanowią osoby sprawdzone i doskonale znane z ATM SI Sp. z o.o. i KLK S.A. Do Zarządu Spółki ATM Systemy Informatyczne S.A. zostali powołani Roman Pawlina na stanowisko Prezesa Zarządu, Tomasz Dziubiński, który pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Iwona Bakuła oraz Andrzej Słodczyk pełniący funkcję Członków Zarządu. Główną siedzibą spółki jest Warszawa. Oprócz tego firma posiada oddziały na terenie Polski: w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu oraz filię w Krakowie. Stuprocentowym akcjonariuszem połączonej spółki pozostanie ATM S.A., zapewniając wsparcie organizacyjne, dostęp do kapitału, a także blisko dwudziestoletnie doświadczenie zdobyte na rynku ICT.