Po raz piąty technologicznie wspieraliśmy WOŚP

1/14/2016

Już od 5 lat Atende technologicznie wspiera Fundację WOŚP. Dzięki naszym usługom cloud computingu (Atende Buisness Cloud) cała infrastruktura, potrzebna do obsługi Finału, jest dostarczana w formie usługi, zaś czas potrzebny do jej uruchomienia skrócił się z kilku miesięcy do kilku dni, wliczając w to przeprowadzenie testów obciążeniowych, potwierdzających odpowiednią wydajność środowiska IT.

W tym roku serwery obsłużyły 99 mln zapytań (HIT), co daje średnio ok. 1141 zapytań na sekundę, zaś w pikach osiągnęliśmy nawet 6000 HIT/s. Cała infrastruktura została przygotowana do obsłużenia nawet 3000 zapytań, realizowanych przez pojedynczy serwer. Obsługa technologiczna tak wielkiego wydarzenia, jakim jest WOŚP, potwierdza nasze doświadczenie oraz posiadane kompetencje w zakresie IT. Jesteśmy dumni z faktu, że już po raz piąty nasza praca pozwoliła Fundacji bez zakłóceń zbierać pieniądze na szczytne cele.