Pionierskie wdrożenie blockchain w sektorze publicznym

9/10/2018

Atende podpisało umowę na jedno z pierwszych w Polsce komercyjnych wdrożeń trwałego nośnika w oparciu o technologię blockchain. Decyzję o pionierskim wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania mającego na celu uwierzytelnienie przekazywanych dokumentów podjęło Toruńskie Centrum Usług Wspólnych (TCUW) - samorządowa jednostka organizacyjna Miasta Toruń.

TCUW świadczy wspólne usługi finansowo-księgowe, płacowe oraz podatkowe dla blisko 80 jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. Głównym celem TCUW jest podniesienie efektywności działania oraz optymalizacja kosztów obsługi podległych Miastu Toruń jednostek objętych usługą wspólną. ChainDoc, autorskie rozwiązanie Atende oparte na technologii blockchain, wspiera realizację celu TCUW poprzez uwierzytelnianie dokumentów przekazywanych przez TCUW drogą elektroniczną, co ogranicza konieczność użycia papieru lub wdrażania innych kosztownych rozwiązań.

Odpowiednio dedykowane systemy informatyczne, umożliwiające m.in. elektroniczny obieg dokumentów i ich zatwierdzanie pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a jednostką obsługującą, są kluczowe dla sprawności i efektywności funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych – mówi Paweł Modrzyński, Dyrektor TCUW.

ChainDoc został zintegrowany z platformą ISOD (Internetowy System Obiegu Dokumentów) -  istniejącym rozwiązaniem stworzonym wcześniej dla TCUW, której celem jest wymiana elektroniczna dokumentów pomiędzy TCUW a jego klientami. Dokumenty finansowo-księgowe oraz płacowe przechodzące przez ten system zapisywane są poprzez ChainDoc w oparciu o technologię blockchain na trwałym nośniku, która pozwala zabezpieczyć dokumenty zawierające podpis elektroniczny przed np.: modyfikacją dokonaną przez osoby trzecie.

Rozwiązanie Atende eliminuje konieczność przekazywania dokumentów w formie papierowej. Dzięki

ChainDoc, dokumenty są znakowane czasem - a więc bezsprzecznie wiadomo kiedy zostały prowadzone do systemu, oraz są niezaprzeczalne w swojej formie i treści - dzięki rejestracji i weryfikacji dokumentów – mówi Jacek Szczepański, Wiceprezes ds. Operacyjnych w Atende S.A.

Wcześniej, w sierpniu 2018 r. ChainDoc od Atende zostało wykorzystane przez polski startup i platformę online ShareSpace do wynajmu biur serwisowanych i coworkingowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji najmu pomiędzy firmami BusinessLink oraz Ricoh.

Rozwiązanie ChainDoc zostało zaprojektowane w sposób pozwalający na integrację praktycznie z dowolnym systemem. Poza obiegiem dokumentów znajduje zastosowanie w m.in. systemach CRM (utrwalenie momentów, kiedy faktycznie kontakt z klientem miał miejsce), systemach ERP (utrwalanie skanów dokumentów, umów, etc.), procesach technologicznych produkcji (utrwalanie kolejnych etapów procesu), itd. ChainDoc jest także szczególnie cennym rozwiązaniem dla tych podmiotów, które do klientów końcowych wysyłają dokumenty na trwałym nośniku (ubezpieczyciele, banki, operatorzy telekomunikacyjni).

Obecnie technologia blockchain kojarzona jest głównie z kryptowalutami, przez co traci na wiarygodności. Tymczasem technologia „łańcucha bloków′ już wkrótce znajdzie szereg zastosowań praktycznie w każdej branży, która ma do czynienia z przetwarzaniem informacji, np. instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telekomunikacyjni, czy dostawcy gazu i energii.

Więcej informacji: https://atende.pl/pl/nasza-oferta/elektroniczny-nosnik-trwaly