Pierwsze e-skierowanie w Polsce wystawione dzięki Atende Medica

12/13/2018

We środę, 12 grudnia tuż przed godz.18 na platformie P1 pojawiło się historyczne, pierwsze w Polsce e-skierowanie. Elektroniczny dokument został wystawiony przez placówkę medyczną korzystającą z oprogramowania Atende Medica.

Platforma P1 umożliwia przekazywanie e-skierowań, czyli skierowań w formie elektronicznej. Wieczorem 12 grudnia ok. godz. 18 jeden z warszawskich Zakładów Opieki Zdrowotnej, korzystający z systemu Medicus On-line firmy Atende Medica z Grupy Atende, zarejestrował pierwsze e-skierowanie na platformie P1. Tym samym e-skierowania przeszły z fazy pilotażowej do fazy produkcyjnej eksploatacji.

W przeciwieństwie do e-recepty, gdzie ze względu na narzucone, niewielkie obszary geograficzne w fazie pilotażu i uruchomienia brali udział tylko niektórzy producenci oprogramowania, do pilotażu e-skierowań mogli przystąpić praktycznie wszyscy. Jednak to właśnie Atende Medica jest pierwszą firmą, która wysłała e-skierowanie na P1 – mówi Tomasz Judycki, wiceprezes zarządu Atende Medica.

Wprowadzenie e-skierowań będzie dużym ułatwieniem w pierwszej kolejności dla tych pacjentów, którzy zapisują się na wizyty telefonicznie lub przez internet. Dotychczas musieli fizycznie dostarczyć papierowe skierowanie. Obecnie wystarczy udostępnienie go zdalne placówce medycznej. Również dla niej będzie to ułatwienie, gdyż wraz z e-skierowaniem otrzymuje ona pełne dane pacjenta, dzięki czemu zarejestrowanie karty pacjenta odbędzie się automatycznie, a pracownicy placówki nie będą tracili czasu na przepisywanie wszystkich danych teleadresowych do systemu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, od 1 stycznia 2019 roku trzy dokumenty – karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala oraz informacja specjalisty dla lekarza kierującego – będą wystawiane już wyłącznie w formie elektronicznej. Niedługo wejdą też obligatoryjne e-zwolnienia lekarskie, a po nich elektroniczne recepty i skierowania, które już za 2–3 lata będą wystawiane wyłącznie w tej formie.

Znacząca część placówek i lekarzy nie ma jeszcze odpowiednich narzędzi ani zaplecza IT, do sprostania nowym wyzwaniom. Atende Medica wychodzi im naprzeciw,  udostępniając bezpłatne oprogramowanie, które pozwoli spełnić nowe wymogi dotyczące wystawiania elektronicznej dokumentacji. 

Nasze rozwiązanie cloudiMed  wymaga jedynie dostępu do internetu i dowolnej przeglądarki. Zatem każdy lekarz, który ma smartfona, może od dzisiaj zacząć używać oprogramowania Atende Medica – podsumowuje Tomasz Judycki.

Link do udostępnionego oprogramowania: https://cloudimed.pl/