Phoenix Systems implementuje kolejny protokół PLC

4/13/2015

Współczesna energetyka odchodzi od tradycyjnych, scentralizowanych systemów produkcji, gdzie energia wytwarzana jest w elektrowniach, na rzecz systemów zdecentralizowanych, w których znaczącą rolę odgrywają prosumenci i odnawialne źródła energii. Wymaga to lepszego zarządzania infrastrukturą przesyłową oraz monitorowania przepływu energii z dokładnością do pojedynczego odbiorcy. Podstawą nowoczesnych sieci energetycznych, nazywanych Smart Grid, jest wymiana informacji, a kanał komunikacyjny zapewniany jest bardzo często przy pomocy istniejących linii energetycznych i nowoczesnych protokołów PLC (ang. Power Line Communication).

Nasza spółka Phoenix Systems należy do PRIME Alliance i ma już w swoim dorobku implementację popularnego w wielu krajach Europy i Azji standardu PLC PRIME. Implementacja Phoenix-PRIME jest unikalna na rynku dzięki czysto programowej realizacji, która umożliwia zmiany w funkcjonalności licznika za pomocą oprogramowania, bez ingerencji w konstrukcję urządzenia. Rozwiązanie uzyskało światową certyfikację, co pozwoliło mu na dotarcie do międzynarodowych klientów. Celem Phoenix Systems jest wprowadzenie analogicznego rozwiązania w krajach, które zdecydowały się na użycie standardu G3-PLC. Phoenix-G3 będzie pełną implementacją protokołu zawierającą wszystkie warstwy (PHY, MAC i 6LoWPAN). Jego innowacyjność podobnie jak w przypadku Phoenix-PRIME, polega na zaimplementowaniu go w formie oprogramowania dla prostego procesora ogólnego przeznaczenia. Dzięki temu producenci urządzeń, takich jak inteligentne liczniki, będą mieli możliwość łatwej adaptacji jego działania bez konieczności modyfikacji sprzętu. Dodatkowo możliwa będzie integracja Phoenix-G3 z własnym oprogramowania producenta i uruchomienie całości na jednym procesorze. Implementacja Phoenix-G3 będzie kompatybilna z platformą sprzętową, na której obecnie działa Phoenix-PRIME.

- Implementacja Phoenix-G3 bazuje na komponentach opracowanych w ramach implementacji Phoenix-PRIME i wyniesionemu z niej doświadczeniu. Dzięki temu rozwiązanie Phoenix-G3 będzie dostępne w ciągu kilku miesięcy – mówi Paweł Pisarczyk, założyciel i prezes zarządu Phoenix Systems.

Phoenix Systems planuje udostępnić Phoenix-G3 dla producentów urządzeń już w Q3 2015 roku. Kolejnym produktem w portfolio spółki będzie autorska implementacja standardu komunikacji PLC - HomePlug Green PHY (Phoenix-HPGP).