Oprogramowanie Microsoft w modelu outsourcingowym w ofercie ATM Systemy Informatyczne S.A.

2/24/2011

ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisała umowę Microsoft Services Provider License Agreement umożliwiającą świadczenie usług outsourcingowych z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft, jednej z największych na świecie firm z branży technologii informacyjnych.Podpisana umowa uzupełnia ofertę ATM Systemy Informatyczne S.A. w zakresie usług outsourcingu infrastruktury informatycznej w modelu Cloud Computing (Infrastructure as a Service) o popularną platformę systemową i oprogramowanie serwerowe wspierające pracę przedsiębiorstw.W ramach zawartego kontraktu spółka będzie mogła świadczyć usługi outsourcingowe i rozliczać koszt licencji udostępnianego oprogramowania Microsoft w miesięcznych opłatach. W tym modelu firmy mogą wysokie, jednorazowe koszty inwestycji w oprogramowanie zastąpić przez bieżące koszty operacyjne uzależnione od faktycznego wykorzystania oprogramowania.  W przeciwieństwie do klasycznego modelu, w którym przedsiębiorstwa kupują licencje i płacą za nie z góry, w oferowanym modelu przedsiębiorstwa zyskują zabezpieczenie przed ryzykiem nieudanych inwestycji z możliwością wstrzymania projektu w dowolnym momencie bez ponoszenia dalszych kosztów. Ten model doskonale nadaje się także do realizowania krótkoterminowych projektów lub takich, które charakteryzują się dużą zmiennością w czasie wykorzystywanych zasobów.Podpisana umowa jest kolejnym elementem, który buduje kompletną ofertę firmy ATM Systemy Informatyczne S.A. w zakresie świadczonych usług outsourcingu infrastruktury IT.