Ocena ryzyka ciągłości wsparcia naszych klientów ze względu na ewentualne rozprzestrzenienie się koronawirusa w kraju

3/4/2020

Pragniemy poinformować, iż oszacowaliśmy ryzyko wpływu zagrożenia epidemią koronawirusa na  ciągłość działania spółki, a tym samym na ciągłość obsługi naszych klientów. Ryzyko to uważamy za minimalne. Argumenty na to wskazujące to:

Organizacja firmy, a w szczególności powielenie podobnych zasobów w różnych geograficznie lokalizacjach gwarantuje odporność na zdarzenia losowe takie jak konieczność zawieszenia na pewien czas korzystania z zasobów ludzkich i infrastruktury w jednej z lokalizacji;

Nasze rozwiązania technologiczne pozwalają na pracę zdalną na wszystkich stanowiskach w firmie, a w szczególności na stanowiskach związanych z utrzymaniem ciągłości obsługi naszych klientów;

Posiadane przez firmę rozwiązania pozwalają także przenieść w bezpieczny sposób stanowisko pracy do domu lub innej wybranej lokalizacji;

Nie mamy międzynarodowego środowiska pracy w organizacji;

Szacujemy, iż niewielki procent naszych pracowników podróżował w ostatnim czasie do obszarów objętych epidemią.

Informujemy także o podejmowanych przez nas działaniach prewencyjnych mających na celu minimalizację ryzyka zachorowania wśród naszych pracowników. Podjęte przez nas działania to:

Prowadzimy akcję informacyjną dla naszych pracowników dotyczącą zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia i inne powołane do tego instytucje środków zapobiegawczych przeciwko rozprzestrzenianiu się wirusa oraz sposobów postępowania w przypadku podejrzenia choroby lub złego samopoczucia;

Rekomendujemy pracę zdalną osobom powracających z regionów, w których występują przypadki zakażenia koronawirusem;

Mając na uwadze wagę procesów za które odpowiadamy u naszych Klientów, prowadzimy ciągłą analizę absencji chorobowych naszych pracowników w celu podjęcia natychmiastowej reakcji (zastępstwo, przeniesienie uprawnień, oddelegowani, itp.) w przypadku identyfikacji zagrożenia ciągłości pracy rozwiązań, za które jesteśmy odpowiedzialni;

Wdrażamy dodatkowe elementy wzmacniające BHP, takie jak procedury odkażające na terenie firmy oraz dodatkowe instrukcje dotyczące profilaktyki zapobiegania przypadkowemu zakażeniu.

W związku z powyższym zapewniamy naszych klientów i partnerów, iż dokładamy wszelkich starań, aby nasza dalsza współpraca przebiegała bez zarzutów, również w tym trudnym okresie zagrożenia epidemią koronawirusa w Polsce.

W imieniu Zarządu Spółki

Roman Szwed

Prezes Zarzadu