Nowy projekt realizowany dla Telewizji Polskiej

10/23/2017

Atende wygrało nieograniczony przetarg Telewizji Polskiej S.A. na „Rozbudowę przestrzeni dyskowej ISILON′, w ramach którego zrealizuje połowę przedmiotu zamówienia dotyczącą modernizacji przełączników sieciowych klienta.

W ramach projektu dokonamy modernizacji przełączników sieciowych klienta, której celem jest ich rozbudowa i uzupełnienie konfiguracji sprzętowej o moduły zarządzające (Nexus 7k) zapewniające redundancję sprzętową dla działających obecnie pojedynczych modułów. Dodatkowo, dla klienta istotna jest rozbudowa warstwy dostępowej każdego przełącznika oraz dostawa modułów w celu zwiększenia przepustowości połączeń pomiędzy posiadanymi urządzeniami.