Nowoczesny system danych w chmurze uruchomiony w PAŻP

2/5/2021

Z końcem stycznia 2021 r. uruchomiony został projekt Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wzmacniający bezpieczeństwo operacji lotniczych na polskim niebie: SDDC – Surveillance Data Distribution Cloud. Nowy system zapewni najwyższe standardy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, a dzięki szybkiemu przesyłowi i błyskawicznej analizie danych, skrócony zostanie czas lotu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na bieżąco gromadzi i monitoruje dane o ruchu statków powietrznych na polskim niebie. Są to tak zwane dane dozorowania, które pozyskiwane są, przede wszystkim, z rozmieszczonych w całym kraju systemów radarowych.

SDDC to system rozproszony - na który składa się wiele węzłów SDDN (Surveillance Data Distribution Node), rozmieszczonych w 4 lokalizacjach: Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie – a także skalowalny, dzięki czemu może zostać łatwo rozbudowany o kolejne węzły. Wykorzystanie w systemie technologii chmurowej umożliwi każdej osobie posiadającej dostęp do systemu wgląd do aktualizowanych na bieżąco danych o ruchu statków powietrznych oraz przesyłanie ich w jeszcze szybszy i bezpieczniejszy sposób. System posiada zaawansowane funkcje filtrowania oraz konwersji danych do różnych formatów.

Lider konsorcjum Fujitsu Poland dostarczyło nowoczesną platformę sprzętową systemu, a FILBICO zarządzało projektem, opracowało oprogramowanie SDDN i zintegrowało system SDDC. Jako podwykonawca Atende SA dokonało integracji oraz konfiguracji dostarczonego sprzętu stanowiącego infrastrukturę sieciową SDDC.