Nowa spółka w Grupie Atende

12/22/2015

Dnia 21 grudnia 2015 r. Atende S.A. podpisała umowę przejęcia docelowo 60% udziałów w spółce Energy Data Lab Sp. z o.o. (EDL). Domeną spółki EDL jest zaawansowana analityka danych w oparciu o autorskie narzędzia.                

Łączny koszt nabycia udziałów oraz objęcia nowych udziałów wyniósł 1,4 mln zł. Po zarejestrowaniu objętych udziałów pod kontrolą Atende będzie 54,6% kapitału zakładowego EDL. Dodatkowo Atende zobowiązało się do objęcia w czerwcu 2016 r. nowych udziałów o wartości emisyjnej 0,5 mln zł, po którym stan posiadania wzrośnie do 60%.

Energy Data Lab specjalizuje się w zaawansowanej analizie dużych ilości danych pochodzących z różnych źródeł, czyli w tzw. technologii Big Data. Głównym sektorem działalności jest energetyka, gdzie rozwiązania spółki dają klientom wartość dodaną w postaci narzędzi podnoszenia lojalności klientów, promowania efektywności energetycznej, zarządzania popytem na energię i optymalizacji procesów sprzedaży. Firma jest jedynym partnerem software’owym w inicjatywie GreenEvo, w ramach której Ministerstwo Środowiska promuje polskich twórców zielonych technologii.

Akwizycja spółki Energy Data Lab poszerza naszą bogatą ofertę na strategiczny dla nas rynek energetyczny. Spółka potwierdziła swoje unikalne kompetencje zrealizowanymi wdrożeniami w zakresie budowania relacji operatora energetycznego z odbiorcą oraz zwiększania efektywności energetycznej. Jednak potencjał EDL nie jest ograniczony wyłącznie do sektora energetycznego, rozwiązania analityczne spółki mogą znaleźć klientów również w innych sektorach rynku. Spółka może także z powodzeniem oferować swoje produkty na rynku globalnym. Cieszymy się, że Grupa Atende poszerzyła się o nową, prężną spółkę o olbrzymim potencjale – powiedział Roman Szwed, Prezes Zarządu Atende S.A.   

Usługi i technologie rozwijane przez Energy Data Lab mają na celu wygenerowanie nowej wartości dodanej, opartej o zaawansowaną analizę danych pomiarowych energii. Dlatego też w trakcie procesu poszukiwania partnera strategicznego szczególną uwagę zwracaliśmy na ofertę potencjalnego inwestora skierowaną do sektora energetycznego oraz skalę skutecznie zrealizowanych wdrożeń związanych z akwizycją danych pomiarowych energii. Zdecydowaliśmy się na wejście w skład Grupy Atende, której spółki tworzą spójną ofertę dla energetyki. Działalność Energy Data Lab jest w pełni do niej komplementarna i niezbędna w celu realizacji idei Inteligentnych Sieci przyszłości już dziś – dodał Tomasz Rzepnicki, Prezes Zarządu Energy Data Lab Sp. z o.o.