Najlepsze wyniki kwartalne w historii Grupy Atende!

11/11/2013

Grupa Atende w III kwartale znacznie poprawiła wyniki finansowe, zarówno rok do roku, jak i w stosunku do poprzedniego kwartału. Dzięki temu narastająco po 9 miesiącach 2013 r. zysk netto jest wyższy od osiągniętego w całym 2012 r. Grupa Atende wypracowała w III kwartale br. rekordowe poziomy zysku netto (4 631 tys. zł, wzrost o 649% r/r), EBITDA (7 581 tys. zł, wzrost o 257% r/r) oraz procentowej marży zysku brutto na sprzedaży (liczona jako stosunek zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży), która wyniosła 29%. Dzięki bardzo dobrym skonsolidowanym wynikom, osiągniętym w III kwartale br., główne pozycje finansowe za 9 miesięcy 2013 r. są znacznie wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rok do roku przychody wzrosły o 13% do 144 793 tys. zł, EBITDA o 76% do 12 572 tys. zł, a zysk netto o 243% do 5 941 tys. zł. Za poprawę wyników Grupy Atende odpowiada w znacznej mierze wysoki wzrost sprzedaży (o 242% r/r) do klientów sektora publicznego.