MON wybrał ofertę Atende za 61,3 mln zł

10/13/2017

Oferta Atende, warta 61,3 mln zł brutto, została wybrana przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) w przetargu pn. ′Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych′.

Oferta emitenta, o wartości 61,3 mln zł brutto, była jedyną ofertą spełniającą wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotem postępowania jest rozbudowa posiadanego przez zamawiającego trójośrodkowego środowiska platformy wirtualizacji.