Konsorcjum NASK i Atende wygrało przetarg w Komendzie Głównej Straży Granicznej

7/24/2018

Konsorcjum NASK Państwowy Instytut Badawczy i Atende S.A. podpisało umowę z Komendą Główną Straży Granicznej (KGSG) w związku z wygranym przetargiem na „Zakup pakietów gwarancyjnych′. Wartość podpisanej umowy wynosi 13,21 mln zł brutto.

Oferta NASK Państwowego Instytutu Badawczego (NASK PIB) i Atende S.A. została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup pakietów gwarancyjnych′.

W ramach podpisanej umowy NASK PIB i Atende S.A. zrealizuje usługi dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej polegające na objęciu gwarancją producenta wskazanych przez KGSG urządzeń, licencji i oprogramowania obecnie eksploatowanego przez Straż Graniczną. Ponadto, konsorcjum świadczyć będzie usługi zaawansowanego wsparcia technicznego przy rozwiązywaniu problemów i administrowaniu systemem telekomunikacyjnym Straży Granicznej. Umowa przewiduje również szkolenia pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej z obsługi oraz konfiguracji sprzętu sieciowego wiodących producentów, tj. Cisco, Palo Alto i F5. Umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy.

Podpisana Umowa jest kolejną wspólnie realizowaną przez Konsorcjum Umową na rzecz Komendy Głównej Straży Granicznej.