Konsorcjum Atende i AppNet wygrywa w przetargu ogłoszonym przez IPN

8/4/2017

W ramach przetargu ogłoszonego przez Instytut Pamięci Narodowej na „Dostawę routerów oraz przełączników sieciowych, przełączników rdzeniowych w Centrali oraz w Oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej′, Atende w konsorcjum z AppNet zrealizuje dostawę oraz usługi wdrożenia urządzeń sieciowych w Centrali oraz Oddziałach IPN.

Oferta konsorcjum została uznana za najlepszą na podstawie kryteriów oceny: (cena - waga 60%, skrócenie terminu realizacji - waga 10% oraz okres gwarancji i rękojmi - waga 30%).

Cena brutto złożonej oferty wynosi 2,3 mln zł.