Konsorcjum Atende i Apius Technologies zbuduje sieć dla krakowskiego szpitala

8/8/2017

W ramach przetargu ogłoszonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, na „Rozbudowę okablowania strukturalnego oraz modernizację platformy sieci bezprzewodowej′ Atende S.A. w konsorcjum z Apius Technologies S.A. zrealizuje zakup, dostawę oraz usługi wdrożenia urządzeń sieci bezprzewodowej w szpitalu.

Oferta konsorcjum została uznana za najlepszą na podstawie kryteriów oceny: (cena brutto - waga 60%, okres gwarancji - waga 20%, usługa serwisowa wg reguły 24x7x8 godzin - waga 20%).

Cena brutto złożonej oferty wynosi 836 400 zł.