Konferencja Zarządzanie ryzykiem operacyjnym z udziałem ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

9/21/2010

ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest jednym ze sponsorów konferencji „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym” organizowanej przez Top Consulting Conferences & Trainings S.A., poświęconej zmianom regulacyjnym, modelowaniu kapitału ekonomicznego oraz metodom zarządzania ryzykiem. Konferencja jest prestiżowym spotkaniem przedstawicieli banków i instytucji specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem z Polski i z zagranicy.

Konferencja odbędzie się w dniach 29–30 września br. w Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie. Drugiego dnia imprezy Dariusz Romańczuk – Dyrektor Obszaru Business Continuity Managment ATM Systemy Informatyczne – przedstawi prezentację pt.: „Horyzonty krytyczności procesów kluczowych w Business Impact Analysis”. Zakres sesji będzie obejmował procesy krytyczne dla organizacji w kontekście ciągłości działania. Zostanie poruszony temat budowy zasobów krytycznych niezbędnych do odtworzenia procesów krytycznych, w tym określenia czasów wznowienia działalności na wymaganym minimalnym poziomie po wystąpieniu sytuacji kryzysowej.

Ryzyko operacyjne obok rynkowego i kredytowego, jest jednym z ważniejszych ryzyk występujących w banku. Budowa i ciągłe udoskonalanie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności osiąganych wyników. ATM SI posiada duże doświadczenie w zakresie wdrażania oraz dostarczania usług i produktów instytucjom finansowym, m.in. w obszarach Zarządzania Ciągłością Działania (BCM), outsourcingu i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Firma oferuje także autorskie rozwiązanie - Atmeus - system wspierający budowę i zarządzanie Planami Ciągłości Działania w organizacjach. 

Więcej informacji odnośnie konferencji: http://www.tcct.pl/