Konferencja IT w Ubezpieczeniach z udziałem Atende

2/20/2017

2 marca br. w Warszawie odbędzie się już XVI edycja konferencji IT w Ubezpieczeniach, poświęconej tematowi informatyzacji sektora ubezpieczeniowego. Jednym z prelegentów został Marcin Germel z Atende SA, dyrektor odpowiedzialny za sprzedaż do sektora finansowego i ubezpieczeniowego.

Podczas spotkania zostaną przedstawione najnowsze rozwiązania technologiczne w branży ubezpieczeniowej, a także doświadczenia prelegentów w ich wdrażaniu. Tematyka poruszana na spotkaniu to m.in. cyberbezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem, integracja systemów, technologie mobilne, wykorzystanie cloud computingu.

Z ramienia Atende wystąpi Marcin Germel, który o godz. 11:50 opowie o integratorze obecnych czasów. Wykład będzie dotyczył skupienia się na rozwoju własnego biznesu Klienta. Pokaże, które obszary w firmie można wydzielić opiece na zewnątrz, a na których trzeba się skupić i rozwijać wewnętrznie. Ukazane zostaną trendy w rozwoju firm integratorskich oraz ich rola w IT u klientów. Omówione zostaną role integratora, czy jest tylko dostawcą infrastruktury, czy też można traktować go jako partnera w biznesie?