Komentarz Zarządu na temat raportu bieżącego nr 18/2021

6/11/2021

W odniesieniu do wczorajszego komunikatu o otrzymaniu z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych not obciążeniowych przekazujemy, że z uwagi na wniesione przez spółkę odwołania mające na celu przywrócenie świadectw bezpieczeństwa przemysłowego i oczekiwanie na rozstrzygnięcie tych odwołań przez stosowny organ, Spółka nie będzie podawać szczegółowych informacji w tym zakresie. Jednocześnie informujemy, że otrzymane od Zamawiającego pisma, noty obciążeniowe i kwoty z nich wynikające na chwilę obecną poddane zostały analizie pod kątem ich zasadności co do istoty i wysokości.

Pomimo wysokich not obciążeniowych w sumie na sumę 5,45 mln zł, nie zagrozi to stabilności działalności Spółki, może jedynie z oczywistych względów obniżyć wynik w bieżącym kwartale roku. Perspektywy sprzedaży w całym 2021 r, pomimo tych niespodziewanych przeszkód, wyglądają nadal dobrze i  nadal mamy nadzieję na dobry wynik 2021 r.

Zarówno Atende S.A., jak i spółki z Grupy kapitałowej są na etapie wykorzystywania swojej wyjątkowej pozycji rynkowej ze względu na wytworzenie wielu innowacyjnych produktów z dziedziny telekomunikacji, energetyki i finansów. Nasze rozwiązania rozciągają się pomiędzy technologiami dla telekomunikacji 5G, energetyki nowej generacji (Smart Grid), urządzeń IoT z wykorzystaniem autorskiego systemu operacyjnego Phoenix, po rozwiązania oparte na technologii blockchain oraz rozwiązania chmurowe. Wykorzystują one w coraz większym zakresie sztuczną inteligencję.

Tym komentarzem Zarząd Atende chce podkreślić potencjał firmy do dalszego stabilnego rozwoju, niezależnie od aktualnych problemów w jednym z sektorów naszej działalności, które to problemy postaramy się w najbliższym czasie rozwiązać we współpracy ze stosownymi organami.  

Za Zarząd Atende S.A.

Roman Szwed

Prezes Zarządu